Nieuwestichting.nl

Loon, vergoeding en beloning

Euroteken

Een vraag die de notaris veelvuldig gesteld wordt is of het mogelijk is om voor werkzaamheden die worden verricht voor een stichting loon of een vergoeding mag worden ontvangen. Een stichting is een rechtspersoon en kan dus geld ontvangen en uitgeven. Echter, de wet stelt hier wel eisen aan. Daarom nu een kort overzicht om te checken of u voor de werkzaamheden die u verricht salaris of een beloning mag ontvangen. Lees meer.

“Ik wil een stichting oprichten…”

question-mark-1409010-s
“Ik wil een stichting oprichten; wat is het minimale aantal personen dat ik nodig heb voor het bestuur?”

Dit hangt af van de aard van de stichting en van haar statuten. Een bestuur mag in principe uit één persoon bestaan alhoewel dit niet zo gebruikelijk is. Het moet dan wel in de statuten vermeld staan als mogelijkheid. Een goede doelen organisatie die een ANBI-status van de Belastingdienst heeft gekregen, is verplicht om meerdere bestuursleden te hebben. (Bron: ‘Mijn Stichting’)

Meer transparantie op komst bij ANBI-stichtingen


Vanaf 1 januari 2014 worden algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) verplicht gesteld om een aantal gegevens te publiceren op internet. Het gaat dan onder meer om contactgegevens, het beleidsplan, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid van de goede doelen stichting. Op deze manier wil de overheid meer transparantie en ‘good governance’ bij filantropische instellingen bewerkstelligen. De ANBI-status wordt geweigerd of ingetrokken indien een instelling in gebreke blijft de vereiste informatie op internet te plaatsen.

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op hun eigen internetsite of op een overkoepelende site de volgende gegevens publiceren:

11 veelgestelde vragen aan de notaris

Question_mark_man_by_SD_Designs

Er is veel belangstelling voor de stichting als organisatievorm. Dagelijks komen vragen binnen bij onze redactie. Naast de informatieavonden die Nieuwe Stichting.nl organiseert, hebben we ook professionals gevraagd om schriftelijk te reageren op veelgestelde  vragen.

We hebben notaris Pieter Kuiper van notariskantoor Kuiper & Van ‘t Spijker bereid gevonden om een aantal veelgestelde juridische vragen te beantwoorden. Lees hieronder meer. 

Automatische incasso voor nieuwe stichtingen?

slide1

Mag een nieuwe stichting automatisch incasseren?

Voor een nieuwe stichting is het belangrijk om giften te kunnen innen via automatische incasso. Uit onderzoek blijkt echter dat banken vaak niet bereid zijn om een incassocontract af te sluiten met een nieuwe stichting of vereniging. Wat zijn de mogelijkheden?

Hoe richt ik een stichting op?

Tomassen en Kievits accountants

Door: Tomassen & Kievits Accountants
….Hoe doe je dat,  en nog belangrijker hoe doe je dat zo professioneel,  gestructureerd  en volledig mogelijk? Op deze site kunt u veel informatie vinden over de genoemde punten, toch willen wij enkele fiscale  punten extra benadrukken.

Efficiënte administratie voor stichtingen

post-img3-600x300

Uit onderzoek via deze website is gebleken dat er vraag is naar meer informatie over administratie voor startende stichtingen. Wij hebben OVAS Solutions gevraagd om hier een artikel over te schrijven. OVAS Solutions heeft speciaal voor stichtingen een online administratiepakket gemaakt: OVAS. Lees verder en zie hoe u 10% kunt besparen op uw administratie.

Periodieke giften zonder notariële akte

Akte

Wie toezegt minimaal vijf jaar achter elkaar een vast bedrag te schenken aan een goed doel (ANBI), kan die gift volledig aftrekken (zonder drempels) voor de inkomstenbelasting. Tot Deze toezegging moet op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001 vastgelegd worden in een notariële akte. Dit is in het verleden ingevoerd om fraude bij de periodieke giften aftrek in de inkomstenbelasting te voorkomen.