Nieuwestichting.nl

Hoe richt ik een stichting op?

Tomassen en Kievits accountants

Door: Tomassen & Kievits Accountants
….Hoe doe je dat,  en nog belangrijker hoe doe je dat zo professioneel,  gestructureerd  en volledig mogelijk? Op deze site kunt u veel informatie vinden over de genoemde punten, toch willen wij enkele fiscale  punten extra benadrukken.

ANBI-status

Laat u gericht adviseren of uw stichting met haar doelstelling ANBI-proof is. Dit houdt onder andere in dat de doelstelling van uw stichting voor tenminste 90% gericht dient te zijn op het algemene belang. Voor 1 januari 2008 was dit nog 50% en dit is  een sterke toename en daarom dient de doelstelling goed omschreven te worden.

Verder:

 • mag uw stichting geen winstoogmerk hebben;
 • mag geen enkele rechtspersoon of natuurlijke persoon de meerderheid van de zeggenschap hebben;
 • mogen de bestuurders geen beloning ontvangen;
 • dient er een actueel beleidsplan aanwezig te zijn;
 • geldt er een vermogensplafond;
 • moet er sprake zijn van een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.

Tevens is een belangrijk punt dat uw administratie op orde is, hierover later meer.

Fiscale inrichting

Op fiscaal gebied is het goed u te realiseren voor welke belasting u in aanmerking komt. Door een juiste doelstelling en de status van ANBI-stichting kan de VPB plicht komen te vervallen, wanneer uw stichting geen winstoogmerk heeft.

Verder is het van groot belang bij het passeren van de statuten en de oprichting van uw stichting zo spoedig mogelijk de belastingdienst hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer binnen de stichting op een gegeven moment toch het winstoogmerk de ‘kop op komt steken’ en dat het streven wordt van uw stichting, dient u de belastingdienst hiervan op de hoogte te stellen. Dit lijkt voor u misschien een onnodig aandachtspunt maar is wel degelijke belangrijk voor de continuïteit van uw stichting. Een naverrekening van de belastingdienst wordt door niemand met open armen ontvangen.

Wanneer u met uw stichting deze weg ingaat zal ook uw ANBI-status komen te vervallen.

Financiële administratie

We maken veel mee dat stichtingen moeite ondervinden om een goede administratie op te zetten en goed bij te houden. Dit is echter wel van groot belang vanwege een goede verantwoording naar degene aan wie u verantwoording verschuldigd bent. Dit begint al bij het op een correcte wijze archiveren van de boekhouding, dit werkt ten alle tijden in uw voordeel.

Daarnaast is het noodzakelijk om u aan alle wettelijke verplichtingen te houden als bestuurders van de stichting. Laat hierbij uw lijndraad wezen:

‘openheid, eerlijkheid en netheid, is het halve werk en bespaart u tijd’.


2 Reacties op Hoe richt ik een stichting op?

 1. avatar Donald Quist zegt:

  Wanneer het idee em de doelstelling van de stichting eenmaal duidelijk is. Wat is dan het meest logische stappenplan om daadwerkelijk aan het werk te gaan met de stichting. Ik heb het hier over een non profit foundation met als doel een mogelijkheid te bieden om mensen onder bepaalde omstandigheden en wanneer zee aan de bepaalde criteria voldoen in aanmerking te laten komen voor een tegemoetkoming in of bijdrage aan kosten die voor die mensen met een minimaal inkomen van essentieel belang zijn voor hun welzijn.

 2. avatar Marc zegt:

  Ik wil een stichting oprichten voor het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar de genmutatie van mijn zoon.
  Ik neem aan dat hier geen ANBI status voor wordt verleend?

  Het is wel zo dat uiteindelijk de wetenschappelijke resultaten toegankelijk worden voor iedereen. De vergaarde kennis kan van algemeen nut zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Controle vraag: *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>