Nieuwestichting.nl

Meer transparantie op komst bij ANBI-stichtingen


Vanaf 1 januari 2014 worden algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) verplicht gesteld om een aantal gegevens te publiceren op internet. Het gaat dan onder meer om contactgegevens, het beleidsplan, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid van de goede doelen stichting. Op deze manier wil de overheid meer transparantie en ‘good governance’ bij filantropische instellingen bewerkstelligen. De ANBI-status wordt geweigerd of ingetrokken indien een instelling in gebreke blijft de vereiste informatie op internet te plaatsen.

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op hun eigen internetsite of op een overkoepelende site de volgende gegevens publiceren:

  • de naam van de instelling
  • het RSIN: Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (dit nummer staat in het handelsregister en op het uittreksel KvK)
  • de contactgegevens: post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres.  Het gaat om de bereikbaarheid van de ANBI.
  • de (verkorte) doelstelling van de ANBI, zoals in de statuten van de stichting is opgenomen.
  • de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
  • de functie van de bestuurders met de bijbehorende bevoegdheden
  • de namen van de bestuurders
  • het beloningsbeleid. Voor het personeel kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is. Bestuurders van een ANBI mogen geen loon ontvangen voor hun bestuursactiviteiten (anders dan onkostenvergoeding en niet-bovenmatig vacatiegeld)
  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten, ten minste jaarlijks gepubliceerd.
  • een financiële verantwoording (balans, staat van baten en lasten, met toelichting)

Een ANBI kan de vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren, of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.

Lees de volledige tekst van het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Controle vraag: *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>