Nieuwestichting.nl

Facebook doneerknop nu ook in Nederland

facebook

Vanaf oktober kunnen nu ook Nederlandse non-profit organisaties gebruikmaken van Facebook Fundraisers, ofwel de Facebook doneerknop. Hierdoor hoeft de donateur niet langer naar de website van het goede doel om de donatie te regelen, maar kan dit direct via Facebook. In de Verenigde Staten is de doneerknop al een groot succes. Rechtstreeks geld inzamelen via Facebook

Flinke stijging donateursvertrouwen

slide1

Het gaat weer de goede kant op met het donateursvertrouwen in Nederland. Dat blijkt uit de meting over het eerste kwartaal van 2017 door het Nederlands Donateurspanel (NDP). Met name jonge gezinnen zijn positiever over goede doelen, waarbij gezondheidsfondsen het beste scoren. Binnen het donateursvertrouwen telt vooral zwaar dat het geld goed wordt besteed. Elk

Controle ANBI’s is gebrekkig

ANBI

De Belastingdienst doet te weinig om fraude tegen te gaan van algemeen nut beogende instellingen (ANBI´s). Dat blijkt uit cijfers van de Belastingdienst van eind vorig jaar. Jaarlijks loopt de Belastingdienst een half miljard euro mis door de onterechte toepassing van de erf- en schenkvrijstelling voor ANBI’s en de giftenaftrek. Voor een ANBI gelden er verschillende fiscale

Contactloze collectebus op komst

collectebus-522x391

Collecteren is straks een stuk eenvoudiger met de contactloze collectebus. Deze collectebus is ontwikkeld door donatieplatform Whydonate en ING. Deze nieuwe manier van collecteren moet een positief effect hebben op de fondsenwerving via een collecte. Uit eerder onderzoek van het ING Economisch Bureau bleek al dat de opbrengsten van fondsenwerving via collectes de afgelopen jaren flink is

Vrijwilligers zijn gezonder

vrijwilligerswerk

Mensen die vrijwilligerswerk doen zijn over het algemeen gezonder dan mensen die dat niet doen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Gent dat onder 40.000 Europeanen uit 29 landen werd uitgevoerd. Uit de resultaten bleek dat vrijwilligers zo gezond zijn als niet-vrijwilligers die 5 jaar jonger zijn. Verbetering van het sociale netwerk Vrijwilligerswerk

Belastingdienst teruggaafregeling energiebelasting

belastingdienst

Bepaalde kerken en instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting (EB). Deze energiebelasting betaalt u aan de energieleverancier en staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. De teruggaaf is 50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht, minus de EB-heffingskorting. Instellingen die voor teruggaaf in aanmerking kunnen

Asscher: ‘Vluchtelingen mogen vrijwilligerswerk doen’.

Asscher

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) had het zelf al van veel vluchtelingen gehoord, het komt nu ook uit een onderzoek dat zijn ministerie liet doen: de meeste mensen in de asielopvang willen graag werken, ook als vrijwilliger. En vanaf nu mag het meteen. Ook als vluchtelingen nog niet weten of ze in Nederland mogen

Evaluatierapport ANBI’s en SBBI’s begin 2017 bekend

Staatssecretaris Wiebes

Staatssecretaris van Financiën Wiebes verwacht de Tweede Kamer niet eerder dan begin 2017 te kunnen informeren over de uitkomsten van de evaluatie van ANBI’s en SBBI’s. Een versnelling van het evaluatieonderzoek is niet realistisch en kan Wiebes de Tweede Kamer niet toezeggen. Wiebes is voornemens het evaluatierapport over de praktijk rondom ANBI’s en SBBI’s gelijktijdig met het evaluatierapport