Nieuwestichting.nl

Goede doelen hebben hun zaak op orde, nu hun samenwerking nog

kinderpostzegls

Stichting Kinderpostzegels voert de ranglijst van goede doelen aan die Trouw publiceerde. Dat is een felicitatie waard. En die felicitatie geldt alle goede doelen die op de lijst voorkomen. Zwarte schapen zitten er niet tussen; het zijn stuk voor stuk gedegen organisaties, die hun zaken op orde hebben, transparant zijn en hun activiteiten op een goede manier verantwoorden.

Het is de derde keer dat deze ranglijst gepubliceerd wordt. En sinds de eerste editie heeft de charitatieve sector onmiskenbaar werk gemaakt van transparantie en verantwoording. Dat was ook een van de doelen: discussie op gang brengen over de kwaliteit van goede doelen. Achterliggend idee is dat de kwaliteit van een organisatie een maat is voor haar effectiviteit en resultaat. Er is al heel lang een levendig debat over resultaten en impact van charitatieve instellingen, en dan liefst in meetbare en vergelijkbare resultaten.

Impact is vaak niet direct te meten, maar de kwaliteit van een organisatie kan als maat dienen. Dat doet deze ranglijst, overigens zonder een oordeel te vellen over de doelen van een organisatie; men wil het bestrijden van ziekten in ontwikkelingslanden niet wegen tegen nieuwe natuur in eigen land.

Bij de tevredenheid die er mag zijn over de kwaliteit van de charitatieve sector als geheel, is er ook zorg. Bijvoorbeeld over de wil en het vermogen om samen te werken. Het is niet voor niets het thema van deze derde editie.

Er zijn in de sector goede voorbeelden van organisaties met overlappende doelen die tot samenwerking of fusie gekomen zijn. Maar er zijn meer gevallen waarin dat niet lukt, waarin het goede doel een bastion is geworden dat verdedigd moet worden tegen mededingers.

Als je niet uitkijkt, schaadt dat de goede zaak, waar het toch om begonnen is, omdat de organisatie doel in zichzelf is geworden. Maar het schaadt ook de hele sector. Bij het werven van sponsoring en particuliere giften krijgen de goede doelen steeds meer concurrentie van instellingen die voorheen door de overheid werden gevoed.

Culturele instellingen, natuurbeheerders, zorginstellingen en zelfs universiteiten worden gedwongen te zoeken naar nieuwe bronnen van inkomsten. Daarbij leggen ze een creativiteit aan de dag die ze in hun gesubsidieerde bestaan zelden hebben getoond.

Dat is prachtig. De ‘traditionele’ goede doelen staan voor eenzelfde uitdaging. En die kunnen ze niet alleen aangaan, dat moeten ze zoveel mogelijk samen doen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Controle vraag: *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>