Nieuwestichting.nl

Vrijgevigste gemeente van Nederland is Urk

collectebus-522x391

Inwoners van provincies met grote steden geven relatief weinig aan goede doelen. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Uit de cijfers van het CBF blijkt dat kleine gemeentes het best scoren bij giften aan goede doelen. Dat patroon is eveneens te zien bij de provincies. De gulste mensen wonen namelijk in Friesland, Overijssel en Gelderland.

De vrijgevigste gemeente van Nederland is Urk. Inwoners van het voormalige eiland gaven vorig jaar bijna 50 euro aan goede doelen, schrijft het CBF. Urk staat daarmee met afstand bovenaan, want nummer twee Zederik volgt op een ruime 30 euro. Ook voor Bunschoten is er een podiumplaats; inwoners van die gemeente doneerden iets meer dan 25 euro.
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) publiceert op haar website (www.cbf.nl) de collectegegevens van goede doelen over de periode 2008 t/m 2011. Dit zijn gegevens zoals die door 414 gemeenten zijn gerapporteerd aan het CBF.
Directeur A. Kemps van het CBF constateert dat de collecteopbrengsten van € 49,9 miljoen een lichte daling laten zien maar dat de opbrengst bemoedigend is. Duizenden vrijwillige collectanten dragen zorg voor deze opbrengst. Het Collecterooster en de gemeentelijke vergunningen vormen een goede basis voor behoud van het benodigde publieksvertrouwen bij collectes.

De provincie Friesland gaf per huishouden de hoogste opbrengst met € 11,10, gevolgd door Overijssel met € 9,65 en Gelderland met € 8,68 per huishouden. Provincies met kleinere gemeenten hebben gemiddeld een hogere opbrengst dan provincies met veel grote steden. Kleine gemeenten tot 2.500 huishoudens brachten gemiddeld € 13,86 op en gemeenten van 100.000 huishoudens of meer gaven gemiddeld € 1,85. In grote gemeenten wordt minder gecollecteerd en minder gegeven.De gemeente Urk voert wederom de Top 50 gulste gemeenten aan, met een gemiddelde gift van € 47,36. Zederik staat op de tweede plaats met € 31,68 en Bunschoten is derde met € 25,61. De vijftigste plaats is voor Hattem (€ 14,43).

De landelijke instellingen die jaarlijks in dezelfde periode collecteren (geregeld in het zogeheten Collecterooster) halen het leeuwendeel aan collectegelden binnen: 96% van het totaal. De landelijke niet-roosterinstellingen nemen 2% voor hun rekening, de lokale initiatieven 3%.

Evenals in voorgaande jaren gaat het meeste collectegeld naar de gezondheidsfondsen: 75% van het totaal. 18% van het totaal gaat naar Welzijn, 4% naar Internationale hulp en 3% naar Natuur en Milieu.

Al deze informatie, evenals een overzicht per gemeente kunt u vinden op de website van het CBF: www.cbf.nl/Collecten.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Controle vraag: *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>