Nieuwestichting.nl

Bestuur stichting

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting

Een stichting kent meestal één bestuursorgaan: het bestuur. Het bestuur vertegenwoordigt en bestuurt een stichting en zorgt ervoor dat het doel van de stichting zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Het bestuur draagt tevens zorg voor het financiële beheer.

Tenzij anders in de statuten is bepaald, bestaat het bestuur bestaat meestal uit:

 • Een voorzitter
 • Een secretaris
 • Een penningmeester

Daarnaast kunnen er nog ander functies bestaan, zoals een vicevoorzitter en commissarissen. De leden van het bestuur die geen specifieke taak hebben, worden ‘algemeen lid’genoemd. De wet schrijft voor dat het bestuur van een stichting bestaat uit één of meer personen.

ANBI-bestuur

Een stichting die van de belastingdienst een speciale ANBI-status heeft gekregen, is verplicht om een bestuur van minimaal drie bestuursleden te hebben, waarbij geen enkel bestuurslid een doorslaggevende zeggenschap over het vermogen mag hebben. Om diezelfde reden mag er ook geen directe familierelatie tussen de meerderheid van de bestuurders zijn.
Tenzij anders in de statuten is bepaald, is het bestuur geen verantwoording aan anderen schuldig. Alleen het openbaar ministerie en de rechtbank zijn in bijzondere gevallen bevoegd om het stichtingsbestuur te controleren en kan, indien nodig, overgaan tot het ontslaan van bestuurders.

Juridisch

De Wet legt een aantal beperkingen op aan het bestuur van een stichting. Het bestuur mag de stichting niet borg laten staan of als hoofdelijk schuldenaar laten optreden, tenzij de statuten dit uitdrukkelijk toestaan. De formaliteiten die hierover in de statuten opgenomen zijn, dienen dan vanzelfsprekend in acht genomen te worden. Lees meer over de juridische aangelegenheden


88 Reacties op Bestuur stichting

 1. avatar Sandra zegt:

  graag de rechten en functie van de penningmeester beschrijven

 2. avatar r ridderhof zegt:

  moeder is voorzitter en dochter penningmeester is dat wettelijk toegestaan en dat in 1 woongemeenschap

 3. avatar J Regeer zegt:

  Mijn vraag : Heeft de stichting kinderstralen ook een bestuur

 4. avatar Arie zegt:

  Mag een directeur/voorzitter aandeelhouder van een verzekeringsmaatschappij ook nog Voorzitter zijn van de Stichting rechtbijstand die de zaken behartigt van die verzekeringsmaatschappij, de zelfde voorzitter dit is toch niet onafhankelijk

  Groet Arie

  • avatar Naomi F zegt:

   Ik ben erg nieuwsgierig naar het antwoord hierop!
   Ook ik zit in een situatie waarin een persoon bestuurslid/egenaar is bij twee organisaties waarvan de een profiteert van de andere. Mag dat?

 5. Kan iemand onderdeel zijn van twee verschillende bestuurs organen?

  Dus bijvoorbeeld penningmeester bij een stichting en commissaris bij een andere?

 6. avatar Rennie zegt:

  Hoe kan het dat ik op de site van de kvk als bestuursLID wordt aangegeven maar er in een stichting geen leden zitten?

 7. avatar Wolfgang zegt:

  Moet een bestuurder van een ANBI stichting een natuurlijk persoon zijn?
  Of kan het ook een rechtspersoon zijn, een andere stichting?

  Ik wil zitting nemen in het bestuur van een ANBI-stichting die een onderneming drijft.
  Mijn doel is om een eventueel faillissement of wanbestuur claim bij de ANBI-stichting uit te sluiten van mijn privé vermogen.
  Dus niet ik (als natuurlijk persoon), maar mijn stichting is de bestuurder in de ANBI-stichting met een onderneming, zodat ik hoogstens aangesproken kan worden op individueel wanbeheer, niet dat van andere bestuurders in de ANBI-stichting met onderneming.

  Kan die constructie?

  • avatar Froukje zegt:

   “Moet een bestuurder van een ANBI stichting een natuurlijk persoon zijn?
   Of kan het ook een rechtspersoon zijn, een andere stichting?”

   Ik ben ook zeer benieuwd naar een antwoord hierop.

   In principe dus 3 bestuurders bij een stichting met ANBI-status? Maar wat zijn de uitzonderingen daarop? En wat gebeurt er als een overkoepelende stichting het uitvoerende bestuur wordt van een ANBI stichting? Dan zijn er geen 3 bestuurders, maar 1: de stichting erboven.

   Alvast dank.

 8. avatar Lucky Pop zegt:

  Ik wil een stichting oprichten waarin mijn werk onergebracht kan worden. Ik ben auteur van gedichtenbundels. De stichting moet beheerd worden door mijn kinderen. is dit niet moegelijk met een stichting?

 9. avatar bestuur zegt:

  Beste nieuwe stichting,

  Mag een bedrijf als vorm van gift, een personeelslid uitlenen voor een aantal maanden aan een ANBI stichting?

  Alvast mijn dank voor uw reactie

 10. avatar Rien de Kievit zegt:

  Goedemiddag,

  Er mag geen directe familieband bestaan tussen de bestuurders van een ANBI-stichting.
  Tot welke graad gaat dat?
  Staat aangetrouwd gelijk met eigen?

  Ik hoor graag

  • avatar nieuwestichting.nl zegt:

   Dit heeft te maken met het ‘beschikkingsmachtcriterium’ van de belastingdienst. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie van bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert (onder andere) dat de instelling onafhankelijk is van donateurs en begunstigden. Bestuurders en beleidsbepalers mogen daarom geen meerderheid in de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. De onafhankelijke besluitvorming moet gewaarborgd worden. Als een bestuur bestaat uit een meerderheid van familieleden, dan kan de belastingdienst oordelen dat deze onafhankelijkheid onder druk staat en de daarom de ANBI-status intrekken. Onder familie moet in dit verband worden verstaan:
   bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij samenwoning wordt gezien als een huwelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Controle vraag: *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>