Nieuwestichting.nl

Bestuur stichting

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting

Een stichting kent meestal één bestuursorgaan: het bestuur. Het bestuur vertegenwoordigt en bestuurt een stichting en zorgt ervoor dat het doel van de stichting zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Het bestuur draagt tevens zorg voor het financiële beheer.

Tenzij anders in de statuten is bepaald, bestaat het bestuur bestaat meestal uit:

 • Een voorzitter
 • Een secretaris
 • Een penningmeester

Daarnaast kunnen er nog ander functies bestaan, zoals een vicevoorzitter en commissarissen. De leden van het bestuur die geen specifieke taak hebben, worden ‘algemeen lid’genoemd. De wet schrijft voor dat het bestuur van een stichting bestaat uit één of meer personen.

ANBI-bestuur

Een stichting die van de belastingdienst een speciale ANBI-status heeft gekregen, is verplicht om een bestuur van minimaal drie bestuursleden te hebben, waarbij geen enkel bestuurslid een doorslaggevende zeggenschap over het vermogen mag hebben. Om diezelfde reden mag er ook geen directe familierelatie tussen de meerderheid van de bestuurders zijn.
Tenzij anders in de statuten is bepaald, is het bestuur geen verantwoording aan anderen schuldig. Alleen het openbaar ministerie en de rechtbank zijn in bijzondere gevallen bevoegd om het stichtingsbestuur te controleren en kan, indien nodig, overgaan tot het ontslaan van bestuurders.

Juridisch

De Wet legt een aantal beperkingen op aan het bestuur van een stichting. Het bestuur mag de stichting niet borg laten staan of als hoofdelijk schuldenaar laten optreden, tenzij de statuten dit uitdrukkelijk toestaan. De formaliteiten die hierover in de statuten opgenomen zijn, dienen dan vanzelfsprekend in acht genomen te worden. Lees meer over de juridische aangelegenheden


90 Reacties op Bestuur stichting

 1. avatar Germa Broek zegt:

  Voor het oprichten van een ANBI stichting zijn 3 bestuursleden nodig die geen familie van elkaar zijn. (Voorzitter, penningmeester en secretaris).
  Ik wil twee (algemeen) bestuursleden erbij hebben, die wel familie zijn (mijn ex-man en mijn dochter). Mag dat?

 2. avatar Eric Defoort zegt:

  Mag iemand zijn handtekening zetten, zonder zijn naam te vernoemen ,in de plaats van één bestuurslid die bij de betekening van de statuten van een VZW in het buitenland verblijft en in de eerste twee jaar niet in Belgie komt wonen en zich dus niks aantrekt en dus ook altijd afwezig is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Controle vraag: *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>