Nieuwestichting.nl

Bestuursbeloning of niet?

Het belonen van bestuursleden

Mag een bestuurslid betaald krijgen? Of is alles binnen uw organisatie vrijwilligerswerk? Het is belangrijk om te voorkomen dat er binnen een stichting onduidelijkheid ontstaat over de beloning en uitgaven van het bestuur. Er zijn diverse manieren om ervoor te zorgen dat de beloningen en betalingen binnen een organisatie transparant blijven.

Bij het overgrote deel van alle verenigingen en stichtingen worden de bestuurlijke functies onbetaald vervuld. Maar er zijn ook situaties waarin het bestuur wel wordt betaald. Er zijn verschillende manieren om met de beloning van bestuursleden om te gaan.

Geen beloning

Bij de meeste organisaties is het betalen van het bestuur niet aan de orde omdat een stichting bijvoorbeeld op vrijwilligers draait en er voldoende bestuurders zijn die het voor niets willen doen. Ook zijn hier vaak niet voldoende financiële middelen voor. Het betalen van bepaalde bestuursleden kan ook tot gezagsverlies leiden, doordat leden en andere bestuursleden het idee kunnen krijgen dat het betaalde bestuurslid eropuit is om er zelf beter van te worden. De beloning kan in dat geval de integriteit van het bestuurslid aantasten.

Onkostenvergoeding

U kunt bestuursleden tegemoetkomen door hun een onkostenvergoeding te verstrekken. Daarbij kunt u ervoor kiezen om de werkelijke kosten te betalen, bijvoorbeeld de gemaakte reis- en verblijfskosten. Een andere optie is om vacatiegeld te geven, oftewel een vaste vergoeding voor het bijwonen van een vergadering. In dat geval is het gebruikelijk om alle bestuursleden hetzelfde bedrag te geven. Alleen als een bestuurslid niet naar behoren functioneert, kan het vacatiegeld worden ingetrokken. De hoogte van deze vergoeding is vrij. Leg het vacatiegeld in ieder geval in de statuten vast. Vacatiegeld is onbelast zolang het bedrag niet boven de € 150 per maand of € 1500 per jaar komt.

Declaraties op uurbasis

Een andere vorm van honorering is die waarbij het bestuurslid op basis van de door hem verrichte werkzaamheden een declaratie indient, bijvoorbeeld op uurbasis. Dit betekent dat het bestuurslid zichzelf daarmee tot een betaalde medewerker van de organisatie maakt, zonder dat de daarvoor verantwoordelijke functionaris (normaal gesproken bijvoorbeeld de directeur) daarover zeggenschap heeft. Dat kan tot lastige situaties leiden.

Een goede organisatie van de betalingen

Hoe kan een goede organisatie van de betalingen er binnen uw stichting uitzien?

  1. U laat de facturen niet alleen naar de penningmeester sturen, maar ook naar een ander bestuurslid. Dat kan elk willekeurig bestuurslid zijn.
  2. De penningmeester mag alleen facturen betalen die door een ander bestuurslid zijn geautoriseerd door middel van zijn handtekening op de factuur.
  3. De penningmeester controleert de geautoriseerde facturen (Is de aanschaf inderdaad bestemd voor de vereniging? Zijn de prijzen in overeenstemming met de gemaakte afspraken?
  4. Periodiek (bijvoorbeeld bij elke bestuursvergadering) controleert een ander bestuurslid (bijvoorbeeld een tweede penningmeester) alle betalingen aan de hand van de bankafschriften. Nog mooier is als ook de tweede penningmeester via internetbankieren toegang heeft tot de rekening van de organisatie en periodiek de betalingen controleert. Hierbij is het vooral van belang om naar de bij de overboeking vermelde naam van de begunstigde te kijken.
  5. Ten minste jaarlijks controleert de kascommissie de betalingen, aan de hand van de originele facturen.
  6. De kascommissie gaat bij de jaarlijkse controle ook na of alle betrokkenen de voor de organisatie van de betalingen afgesproken regels hebben nageleefd. Als dat het geval is, kan de kascommissie bijvoorbeeld besluiten om de facturen niet allemaal, maar slechts steekproefsgewijs te controleren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Controle vraag: *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>