Nieuwestichting.nl

Bestuursleden

Het bestuur is het enige verplichte orgaan binnen een stichting. Het bestuur vormen is dan ook een belangrijke aangelegenheid bij het oprichten van een stichting. De taak van het bestuur is om in de gaten te houden of het doel van de stichting wordt bereikt. Over welke capaciteiten dienen de (toekomstige) bestuurders te beschikken? En waar moet u allemaal nog meer aan denken bij het selecteren van bestuursleden?

Bestuur en hun taken

Hieronder volgt een overzicht van bestuursleden met de daarbij behorende taken

Voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de organisatie, voor de stichting en voor de buitenwereld. Hij heeft de volgende taken:

 • Leidt vergaderingen
 • Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd
 • Vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden

Secretaris

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Hier horen de volgende taken bij:

 • Schrijft brieven en andere stukken van de stichting
 • Bewaart de ontvangen brieven en bewaart afschriften van verzonden brieven
 • Maakt verslagen of notulen van vergaderingen

Penningmeester

De penningmeester beheert het geld van de organisatie en heeft de volgende taken:

 • Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen.
 • Verricht en ontvangt betalingen.
 • Houdt het kas- en het bankboek bij.
 • Informeert het bestuur regelmatig over de financiële situatie binnen de stichting
 • Maakt het financieel jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting.

Vice-voorzitter

Vaak heeft de vice-voorzitter geen duidelijke taak. Toch is het aan te bevelen om deze functie serieus te nemen en de vice-voorzitter taken te geven:

 • Vervangt de voorzitter tijdens diens afwezigheid.
 • Controleert de penningmeester en ontvangt daarom afrekeningen.

Oprichten en selecteren van bestuur

Het oprichten van een stichting gebeurt meestal door een bepaalde passie van iemand of een gedeelde passie van meerdere mensen. Bestuurders van een stichting zijn niet in loondienst en vallen niet onder werknemersverzekeringen. Er moet dus een passie aanwezig zijn in het bestuur van de stichting. De passie kenmerkt zich door enthousiasme. U heeft een doel met uw stichting en komt tot de conclusie dat het erg veel werk is. Kortom, u gaat op zoek naar kandidaat bestuursleden. Bestuursleden die zich met verschillende talenten in (zouden) kunnen zetten in uw stichting. Waar moet u op letten?

In hoofdlijnen zijn er twee soorten bestuursleden nodig:

 1. Mensen die een stichting in een relatief kort tijdsbestek kunnen opzetten en begeleiden
  Deze mensen zijn heel erg gedreven, creatief en initiatiefrijk. Problemen zien zij als uitdagingen en zien overal kansen. Deze mensen zijn nodig om de stichting op te starten en te laten groeien.
 2. Mensen die de continuïteit van een stichting kunnen bewaren
  Deze groep mensen zijn rustiger en zijn vooral gericht op de langere termijn. Ook deze groep is gedreven en begaan bij de stichting. Deze mensen zijn nodig om de eerste groep mensen, zoals hierboven beschreven, te remmen waar nodig en te zorgen voor continuïteit van de stichting.

Selecteren van bestuursleden

Zoals gezegd is het selecteren van bestuursleden een zaak die veel aandacht verdient. Hieronder staan een aantal punten die u kunnen helpen om bestuursleden te selecteren:

De persoon

 • is minimaal 18 jaar
 • heeft een passie voor het doel wat de stichting nastreeft
 • heeft een goede naam en goede referenties
 • heeft geen strafblad
 • heeft geen schulden
 • staat niet onder bewind
 • heeft geen (verleden) met gok- en/of alcoholverslaving
 • beschikt over de vaardigheden die u zoekt voor een bepaalde functie
 • is een goede aanvulling op andere bestuursleden
 • kan goed samenwerken
 • kan kritiek ontvangen en geven
 • kan zich neerleggen bij genomen besluiten
 • kan verantwoording afleggen

72 Reacties op Bestuursleden

 1. avatar (hr) Han van Bakel zegt:

  Goedendag,

  In uw pagina staat dat er conform wat ik eerder aannam er diverse personen en taken binnen een bestuur nodig zijn. Doch ik begrijp van de KvK-info dat het hebben van die personen (vroeger voorzitter+secretaris+penningmeester) geen verplichting meer is en dat één (1!) persoon ook een bestuur mag heten te zijn en zo een stichting volledig ingericht op kan richten. Beaamt jullie site dit ?

  groeten van Han

 2. avatar MMC zegt:

  Het gaat echt te ver om eerst alle mogelijkheden te behandelen waarop deze vraag betrekking zou kúnnen hebben en dáár dan de correcte antwoorden bij te melden.
  Graag beter omschrijven waar het over gaat en wat de vraag dan precies is

 3. avatar Sandra zegt:

  In de statuten staat als volgt bij gebreke van de voorzitter zijn de rekstreekse erfgenamen ….wat beteknt dit eigenlijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Controle vraag: *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>