Nieuwestichting.nl

Juridisch

Rechtspersoon stichting

De stichting is een rechtspersoon, die geen leden kent en die met behulp van vermogen een in de statuten vermeld doel wil waar maken. Uitkeren aan oprichters of aan mensen die deel uitmaken van de stichting is niet toegestaan. Wel mag een stichting uitkeren aan derden, indien deze uitkeringen van ideële of sociale aard zijn.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De Wet legt een aantal beperkingen op aan het bestuur van een stichting. Op grond van de wet mag een bestuur van een stichting namelijk geen onroerend goed kopen, verkopen of met hypotheek belasten. Het bestuur mag de stichting niet borg laten staan of als hoofdelijk schuldenaar laten optreden, tenzij de statuten dit uitdrukkelijk toestaan. De formaliteiten die hierover in de statuten opgenomen zijn, dienen dan vanzelfsprekend in acht genomen te worden.

De beoordeling van aansprakelijkheid van bestuurders tegenover de stichting staat artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek centraal: “iedere bestuurder moet zijn bestuurstaak behoorlijk uitoefenen.”
De basis voor deze wet is de gezamenlijke aansprakelijkheid van het bestuur als er schade optreedt voor de stichting dat is te wijten aan een bestuurder die onbehoorlijk bestuurd heeft. In het geval van ontbinding of faillissement van de stichting zal de curator over kunnen gaan tot het aansprakelijk stellen van (ex) bestuurders.
De aansprakelijkheid van stichtingsbestuurders tegenover anderen ontstaat als de stichting niet is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Hiernaast kan de bestuurder tegenover anderen persoonlijk aansprakelijk zijn voor het plegen van misleiding, een wanprestatie of een onrechtmatige daad. In zo’n geval moet de bestuurder vooraf wel geweten hebben dat de stichting niet tot nakoming van de door de bestuurder aangegane verplichtingen in staat zal zijn. De overige bestuursleden kunnen ook worden aangesproken als gehandeld is op basis van een een gezamenlijk bestuursbesluit.

Interne en externe aansprakelijkheid

De bestuurder heeft te maken met zowel een interne als externe aansprakelijkheid:

 • Intern
  Zoals net omschreven is iedere bestuurder verplicht zijn taak naar behoren uit te oefenen. De stichting heeft de mogelijkheid om een bestuurder ter verantwoording te roepen voor zijn daden in het geval hij zijn taak niet naar behoren verricht. In het geval een bestuurder (ernstig) tekort schiet in de vervulling van zijn taak kan hij daarvoor aansprakelijk gesteld worden door de stichting.
 • Extern
  De aansprakelijkheid van bestuurders kan tegenover derden allereerst ontstaan als de stichting niet is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel (KvK), indien een bestuurder (vanuit zijn functie) een onrechtmatige daad of wanprestatie pleegt jegens een derde of die derde misleidt dan kan die derde de bestuurder daarvoor aansprakelijk stellen.

81 Reacties op Juridisch

 1. avatar S.Kleijheeg zegt:

  Is de oprichter van een stichting per definitie ook bestuurslid en welke rechten heeft die persoon qua eigenaarschap op de stichting? In ons geval is er een oprichtingsakte opgemaakt bij de notaris en gedeponeerd bij de KvK waarin drie personen zijn opgenomen waarvan de oprichter (zonder aanstelling in het bestuur) en twee andere personen die staan opgenomen als zijnde bestuursleden (voorzitter en penningmeester).

 2. avatar Mattie Goedegebuur zegt:

  samen met een vriend heb ik al heel wat uren gestoken in een project. We kregen het advies om een stichting op te richten omdat we zodoende (eerder?) subsidies kunnen krijgen, maar begrijp ik het goed dat we onszelf dan niet kunnen uitbetalen voor al het werk dat we doen (en al gedaan hebben)?

  m.vr.gr.
  M.G.

 3. avatar Rob zegt:

  Kan een stichtingsbestuur een lid van de Hobbyclub ongewenst verklaren en de toegang ontzeggen omdat hij voor de Hobbyclub kritische vragen schriftelijk heeft gesteld om toezeggingen van het bestuur na te laten komen? Waar kun je de statuten van de stichting raadplegen?

  • avatar Mark zegt:

   In principe horen de statuten openbaar beschikbaar te zijn op de site van de stichting. Bij ons is dat in ieder geval wel zo. Een donatie is inderdaad vrij, tenzij je een overeenkomst hebt met een ‘organisatie’ die onder de stichting hangt. Hierdoor kan de constructie anders zijn en ook de rechten. uiteraard heb je gewoon het recht om de overeenkomst te beëindigen.

 4. avatar ria zegt:

  Een stichting heft donateurs en wil nu de bijdrage aan de donateurs verhogen van 120 naar 175 euro p.m.
  Deze beslissing is door penn.meester,voorzitter en secretaries genomen. Donateurs mogen toch vrijwillig bijdragen wat ze kunnen i.p.v een opgelegd bedrag.

  De voorzitter wil zonder toestemming accountkantoor van zijn vrouw de balans laten verzorgen,is dit geen belangenverstrengeling en mag dat.

  • avatar Mark zegt:

   In principe horen de statuten openbaar beschikbaar te zijn op de site van de stichting. Bij ons is dat in ieder geval wel zo. Een donatie is inderdaad vrij, tenzij je een overeenkomst hebt met een ‘organisatie’ die onder de stichting hangt. Hierdoor kan de constructie anders zijn en ook de rechten. uiteraard heb je gewoon het recht om de overeenkomst te beëindigen.

   Wie welke taak heeft binnen en voor een stichting is aan het bestuur. Het is technisch mogelijk (maar nooit wenselijk) dat het bestuur uit 1 persoon bestaat. Het is echter wenselijk om dit altijd 3 (verschillende) personen te laten zijn. Omdat (in de ideale wereld) een stichting altijd een maatschappelijk en/of sociaal doel nastreeft en dus ‘uit het hart’ handelt, is het vaak afhankelijk van vrijwilligerswerk. Wat is beter: Een bestuurslid dat de cijfers doet die hier weet dat hij/zij fouten gaat maken, of iemand vragen die hier ervaring in heeft en dit voor de stichting wil doen. Het is iets anders als de vrouw niet benoemd is, maar wel betaald wordt.

 5. avatar Boris zegt:

  Hello

  I am an expat living in NL since several years. I am also involved in some activities of one Stichting, not as a member. Few of us, volunteers, have concerns about the financing of Stichting (there is something suspicious, fishy and non-transparent going on).

  Is there any authority in the NL where I can report a suspicion for fraudulent activity, so they will scrutinize it and take some legal action against the Stichting? Or am I eligible to have a look at the cash flow of the Stichting, is this data public?

  Any help is really appreciated
  Boris

 6. avatar M. de Groot zegt:

  Ik ben in het verleden penningmeester geweest van een stichting. Hiermee ben ik vorig jaar gestopt maar nu vraagt de voorzitter of ik op papier weer penningmeester wil zijn. Ik zie daar niet zo veel problemen in maar wat zijn de risico’s hiervan. Volgens mij ben ik nergens aansprakelijk voor, omdat het penningmeesterschap puur op papier is of werkt dit anders? Ook vraag ik me af of dit negatieve gevolgen kan hebben bij bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek en dergelijke?

  • avatar Anja zegt:

   Beste M. de Groot,

   Bestuursleden van een stichting zijn nooit persoonlijk aansprakelijk, tenzij er sprake is van (moedwillig) wanbestuur/onbehoorlijk bestuur. Als u de stichting in kwestie vertrouwt en weet dat het bestuur ethisch omgaat met de statuten, dan bent u in geen enkel geval hoofdelijk aansprakelijk. Wel zou ik als voorwaarde stellen, dat het huidige bestuur u op de hoogte houdt van de financiële handel en wandel, zodat u weet dat alles okay is. Gewoon voor alle zekerheid.

   Het op papier penningmeester zijn heeft geen gevolgen voor uw persoonlijke financiële zaken, omdat een stichting geen leningen en/of hypotheken mag afsluiten en zelfs als dit wel zou mogen, dit niet op uw eigen naam staat maar op die van de stichting.

   Als het huidige bestuur er echter een enorm potje van maakt, kan de rechter in hoogst uitzonderlijke gevallen u aansprakelijk stellen. Maar dan moet er sprake zijn van moedwilligheid (bijv. bewust gepleegde fraude, oplichting, etc. of het niet nakomen van de statuten).

   Hopelijk is het zo duidelijk voor u.

  • avatar MJH Boin zegt:

   Niet doen, want dan ben jij verantwoordelijk voor hetgeen ánderen doen met de financiën. Help eventueel met het zoeken naar een vervanger.
   m.vr.gr.
   MJH Boin

 7. avatar Peter zegt:

  Mag een bestuurslid penningmeester zijn in meerdere stichtingen? Of een andere bestuursfunctie hebben in 2 stichtingen die met elkaar betrokken zijn als vereniging?
  Verenigingen in de stichtingsvorm!

  • avatar H van Tongerloo zegt:

   Beste Peter,

   Een stichting is iets anders dan een vereniging. Als bestuurder van een stichting mag je uiteraard ook deelnemen in een vereniging. voor meer informatie neem contact op met ons. St. GVO

   Met vriendelijke groet.

 8. avatar Andreas Blanksma zegt:

  weet iemand hoe het zit met ecdhtparen binnen een stichting

  • avatar H van Tongerloo zegt:

   Beste Andreas

   U kunt met echtparen gewoon in een stichting treden, mar dan moet je wel de juiste taken verdelen. Bel of mail mij.
   Stichting GVO

   Met vriendelijke groet

   St. GVO

 9. avatar Celma zegt:

  vraag: als je als stichting in afrika werkt om daar van de donaties kinderen helpt met voedsel en medische ondersteuning.
  Mag diegene die daar dan woont om dat werk uit te oefenen al zijn onkosten voor levensonderhoud uit de donaties betalen??Dus huur, gas en licht, internet, en eten enlevens onderhoud.
  Werk zoeken daar is onmogelijk omdat hij dus daar dagelijks naar verschillende projecten gaat.

  • avatar H van Tongerloo zegt:

   Beste Celma

   Natuurlijk mag je onkosten bij de stichting in dienen. Je mag er absoluut géén geld zo uit halen, want dat wordt gezien als onbehoorlijk bestuur en daar kun je voor aansprakelijk gesteld worden door de belastingen. Meer info. neem contact met ons op St. GVO

   Met vriendelijke groet St. GVO

 10. avatar Jan zegt:

  Een vertrekkend bestuur weigert de notulen van bestuursvergaderingen over te dragen aan een nieuw bestuur. Kan dit?

  • avatar H van Tongerloo zegt:

   Beste Jan
   Zij zijn gehouden de notulen en alles aan het nieuwe ingeschreven bestuur bij de kvk over te dragen. Voor meer informatie. je hebt mijn e mail.

   Met vriendelijke groet

   St. GVO.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Controle vraag: *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>