Nieuwestichting.nl

Juridisch

Rechtspersoon stichting

De stichting is een rechtspersoon, die geen leden kent en die met behulp van vermogen een in de statuten vermeld doel wil waar maken. Uitkeren aan oprichters of aan mensen die deel uitmaken van de stichting is niet toegestaan. Wel mag een stichting uitkeren aan derden, indien deze uitkeringen van ideële of sociale aard zijn.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De Wet legt een aantal beperkingen op aan het bestuur van een stichting. Op grond van de wet mag een bestuur van een stichting namelijk geen onroerend goed kopen, verkopen of met hypotheek belasten. Het bestuur mag de stichting niet borg laten staan of als hoofdelijk schuldenaar laten optreden, tenzij de statuten dit uitdrukkelijk toestaan. De formaliteiten die hierover in de statuten opgenomen zijn, dienen dan vanzelfsprekend in acht genomen te worden.

De beoordeling van aansprakelijkheid van bestuurders tegenover de stichting staat artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek centraal: “iedere bestuurder moet zijn bestuurstaak behoorlijk uitoefenen.”
De basis voor deze wet is de gezamenlijke aansprakelijkheid van het bestuur als er schade optreedt voor de stichting dat is te wijten aan een bestuurder die onbehoorlijk bestuurd heeft. In het geval van ontbinding of faillissement van de stichting zal de curator over kunnen gaan tot het aansprakelijk stellen van (ex) bestuurders.
De aansprakelijkheid van stichtingsbestuurders tegenover anderen ontstaat als de stichting niet is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Hiernaast kan de bestuurder tegenover anderen persoonlijk aansprakelijk zijn voor het plegen van misleiding, een wanprestatie of een onrechtmatige daad. In zo’n geval moet de bestuurder vooraf wel geweten hebben dat de stichting niet tot nakoming van de door de bestuurder aangegane verplichtingen in staat zal zijn. De overige bestuursleden kunnen ook worden aangesproken als gehandeld is op basis van een een gezamenlijk bestuursbesluit.

Interne en externe aansprakelijkheid

De bestuurder heeft te maken met zowel een interne als externe aansprakelijkheid:

 • Intern
  Zoals net omschreven is iedere bestuurder verplicht zijn taak naar behoren uit te oefenen. De stichting heeft de mogelijkheid om een bestuurder ter verantwoording te roepen voor zijn daden in het geval hij zijn taak niet naar behoren verricht. In het geval een bestuurder (ernstig) tekort schiet in de vervulling van zijn taak kan hij daarvoor aansprakelijk gesteld worden door de stichting.
 • Extern
  De aansprakelijkheid van bestuurders kan tegenover derden allereerst ontstaan als de stichting niet is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel (KvK), indien een bestuurder (vanuit zijn functie) een onrechtmatige daad of wanprestatie pleegt jegens een derde of die derde misleidt dan kan die derde de bestuurder daarvoor aansprakelijk stellen.

82 Reacties op Juridisch

 1. Geachte Notaris,

  Ons mannenkoor heeft een bestuur bestaande uit 5 personen.
  Daarnaast heeft ons mannenkoor ook een Stichting waarvan het bestuur uit 3 personen bestaat. Dit bestuur gaat over de gespaarde gelden waaruit het verenigingsbestuur een beroep kan doen als dat nodig mocht zijn.
  Op de Algemene ledenvergadering overleggen beide penningmeesters hun financiële stukken aan de vergadering.
  Nu willen we graag dat de penningmeester van de vereniging ook de financiële kant van de stichting onder zijn hoede neemt. Is dit juridisch mogelijk.
  Hij kan dan alleen gelden aan het verenigingsbestuur verstrekken met goedkeuring van de voorzitter en secretaris van de stichting.

  Ik zie graag uw reactie tegemoet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Controle vraag: *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>