Nieuwestichting.nl

Stichting en loondienst

Mag een stichting iemand in loondienst hebben? Dit is een veel gestelde vraag.
De wet legt een uitkeringsverbod op aan een stichting. Echter, dit verbod houdt alleen in dat het doen van uitkeringen waar geen of een ongelijkwaardige tegenprestatie tegenover staat verboden is.

Bestuurdersbeloning

In een stichting die niet de ANBI-status van de Belastingdienst heeft gekregen, ben je volkomen vrij om beloningen toe te kennen aan het bestuur. Hier zijn geen beperkingen voor. Over het algemeen moet je hier wel inkomstenbelasting over betalen omdat deze beloning gezien wordt als inkomsten. Als je als bestuurder een onbelaste onkostenvergoeding krijgt, dan moet dit wel in verhouding staan tot de werkelijk gemaakte onkosten.

Een bestuurder van een stichting met ANBI-status mag geen bestuurdersbeloning ontvangen. Wel bestaat er voor bestuurders van een ANBI de mogelijkheid tot een minimale onkostenvergoeding en/of de vacatiegeldenregeling. De onkostenvergoeding houdt in dat er slechts een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten mag worden uitgekeerd. Vacatiegeld is een vergoeding voor het bijwonen van een vergadering en omvat de vergoeding van alle persoonlijke onkosten die met het voorbereiden en bijwonen van een bestuursvergadering samenhangen, zoals eventueel noodzakelijk reis- en verblijfskosten, kosten van het gebruik van privételefoon en privé ICT-voorzieningen, e.d. Hierbij gaat de Belastingdienst uit van het principe ‘niet bovenmatig vacatiegeld’. Vergoedingen worden niet bovenmatig geacht indien zij niet meer bedragen dan de vergoedingen genoemd in de officiële regelgeving van het ‘Vacatiegeldenbesluit 1988’.

Loondienst

Een bestuurder van een ANBI-stichting die ook als directeur in loondienst van de stichting werkt, kan leiden tot verstrengeling van belangen. Dan zou de bestuurder immers werkgever en werknemer tegelijk zijn. Het komt de interne controle niet ten goede en kan het vertrouwen van de donateurs schaden. Een bestuurder van een ANBI mag niet meer dan een vergadervergoeding ontvangen.

Een directeur van een stichting kan zonder probleem in loondienst gaan werken, en daaruit een marktconform salaris ontvangen. Het kan wel zo zijn dat als een salaris erg hoog is, eventuele donateurs of subsidieverstrekkers wellicht minder gul worden omdat ze zien dat hun geld wordt besteed aan hoge salarissen. Dit blijkt immers uit de jaarrekening van de stichting.

Werknemers in loondienst

Het is toegestaan om werknemers in loondienst te hebben. Er zijn veel voorbeelden van stichtingen die een onderneming drijven, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen of stichting met een ideëel doel. Een stichting kan dus gewoon werknemers in dienst hebben. Echter, het werk moet wel in relatie staan tot het doel van de stichting.

Automatische incasso voor stichtingen

90 Reacties op Stichting en loondienst

 1. avatar Mayo zegt:

  ik ben onlangs een stichting gestart en ben samen met 2 anderen een bestuurder.
  ik ben echter ook full time werkzaam voor de stichting (in Peru) en wil mezelf hiervoor een vergoeding geven, omdat ik naast dit werk geen baan kan nemen. Het is puur en alleen voor levensonderhoud, wat niet erg veel is in Peru.
  We hebben nog geen anbi status, maar die ben ik wel aan het aanvragen.
  op welke manier kan ik mezelf (in de uitvoerende functie) het beste vergoeden?

 2. avatar Hetty Willems zegt:

  Beste mensen,
  Onze ANBI stichting heeft een bestuur. Binnenkort worden zij een Raad van Toezicht aangezien dat beter aansluit bij hun verantwoordelijkheden en takenpakket. De Stichting huurt ZZP’ers in voor het uitvoeren van diensten. Kunnen de oprichters van de Stichting, die ook voor hun werkzaamheden als ZZP’er uitbetaald worden door de Stichting, in het bestuur plaatsnemen?
  Ik hoor graag.
  Hartelijke groet,

  • avatar Peter van Oest zegt:

   Geachte mevrouw Willems, Hetty,
   Het bestuur kan een opdracht geven aan een ZZPer om een bepaalde taak of opdracht uit te voeren of die ZZPer wel of niet in het bestuur zit is niet van belang. De betrokken ZZPer stuurt een nota aan de entiteit (in dit geval dus de stichting) Het gaat er om dat u met twee pesonen te maken heeft. 1 de Stichting is een juridische persoon met een bestuur die een opdracht kan geven aan wie dan ook. 2. De ZZPer is een natuurlijke persoon die die opdracht al dan niet kan aannemen en uitvoeren tegen een afgesproken tarief of afgesproken fee. Of die ZZPer toevallig in het bestuur zit van die stichting doet dan niet terzake.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Controle vraag: *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>