Nieuwestichting.nl

Stichting en loondienst

Mag een stichting iemand in loondienst hebben? Dit is een veel gestelde vraag.
De wet legt een uitkeringsverbod op aan een stichting. Echter, dit verbod houdt alleen in dat het doen van uitkeringen waar geen of een ongelijkwaardige tegenprestatie tegenover staat verboden is.

Bestuurdersbeloning

In een stichting die niet de ANBI-status van de Belastingdienst heeft gekregen, ben je volkomen vrij om beloningen toe te kennen aan het bestuur. Hier zijn geen beperkingen voor. Over het algemeen moet je hier wel inkomstenbelasting over betalen omdat deze beloning gezien wordt als inkomsten. Als je als bestuurder een onbelaste onkostenvergoeding krijgt, dan moet dit wel in verhouding staan tot de werkelijk gemaakte onkosten.

Een bestuurder van een stichting met ANBI-status mag geen bestuurdersbeloning ontvangen. Wel bestaat er voor bestuurders van een ANBI de mogelijkheid tot een minimale onkostenvergoeding en/of de vacatiegeldenregeling. De onkostenvergoeding houdt in dat er slechts een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten mag worden uitgekeerd. Vacatiegeld is een vergoeding voor het bijwonen van een vergadering en omvat de vergoeding van alle persoonlijke onkosten die met het voorbereiden en bijwonen van een bestuursvergadering samenhangen, zoals eventueel noodzakelijk reis- en verblijfskosten, kosten van het gebruik van privételefoon en privé ICT-voorzieningen, e.d. Hierbij gaat de Belastingdienst uit van het principe ‘niet bovenmatig vacatiegeld’. Vergoedingen worden niet bovenmatig geacht indien zij niet meer bedragen dan de vergoedingen genoemd in de officiële regelgeving van het ‘Vacatiegeldenbesluit 1988’.

Loondienst

Een bestuurder van een ANBI-stichting die ook als directeur in loondienst van de stichting werkt, kan leiden tot verstrengeling van belangen. Dan zou de bestuurder immers werkgever en werknemer tegelijk zijn. Het komt de interne controle niet ten goede en kan het vertrouwen van de donateurs schaden. Een bestuurder van een ANBI mag niet meer dan een vergadervergoeding ontvangen.

Een directeur van een stichting kan zonder probleem in loondienst gaan werken, en daaruit een marktconform salaris ontvangen. Het kan wel zo zijn dat als een salaris erg hoog is, eventuele donateurs of subsidieverstrekkers wellicht minder gul worden omdat ze zien dat hun geld wordt besteed aan hoge salarissen. Dit blijkt immers uit de jaarrekening van de stichting.

Werknemers in loondienst

Het is toegestaan om werknemers in loondienst te hebben. Er zijn veel voorbeelden van stichtingen die een onderneming drijven, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen of stichting met een ideëel doel. Een stichting kan dus gewoon werknemers in dienst hebben. Echter, het werk moet wel in relatie staan tot het doel van de stichting.

Automatische incasso voor stichtingen

86 Reacties op Stichting en loondienst

 1. avatar E zegt:

  Goedemorgen dame of heer van nieuwestichting.nl,

  Ik zit in het bestuur van een ANBI stichting ik zou graag willen weten hoe ik onder de stichting een bescheiden loon kan uitkeren aan een van de bestuurders gezien degene meer dan fulltime hier mee bezig is. En geen mogelijkheid heeft om een andere baan te vervullen hierdoor. Zijn daar constructies voor? Of moet je echt de stichting opheffen en er een bv van maken?

  ik verneem graag van u,

  • avatar peter van Oest zegt:

   Als de stichting deze bestuurder in dienst neemt is loonbelasting verschuldigd.
   Een andere mogelijkheid zou zijn als de bestuurder een declaratie stuurt naar de stichting voor verrichte werkzaamheden, nadat het stichtingsbestuur de bestuurder daartoe een opdracht geeft of hem daartoe “inhuurd” in dat geval is de bestuurder IB verschuldigd over dat ontvangen bedrag. Wel zou ik daarover vooraf overleg plegen met een accountant zodat de belastingdienst dit niet opvat als een verkapte loondienstverhouding. Er zou m.i. een jaar of half jaar opdracht gegeven kunnen worden.

 2. avatar Peter Williams zegt:

  Beste nieuwestichting.nl

  Ik ben voorzitter van een stichting en het nog steeds niet ANBI status. Kunnen we betalen voor de diensten dat mijn vrouw doet voor de stichting? Met andere woorden kan ze werknemer in onze stichting worden.

  Hoogachtend,

  Peter

 3. avatar Martina ter Haar zegt:

  Heb je als werknemer in loondienst bij een stichting dezelfde rechten(en plichten) als een werknemer bij een andere organisatie?

 4. avatar John zegt:

  L.S.,

  Hoe wordt een stichting ondernemend? Onderneemt zij zelf, of doet ze dit middels (bijvoorbeeld) een bv die zij opricht? Het lijkt me dat hier iets over zal moeten staan in de statuten?

  Verder, ik heb gelezen dat een stichting geen handelsnaam zou mogen hebben, slechts de statutaire naam zou zijn toegestaan. In de handelsnaamwet zie ik hier geen beperkingen. Hoe ziet u dit?

  Vriendelijke groet, John

 5. avatar Stichting Verbetering Horeca Exploiatie (SVHE) zegt:

  Wij gaan als Stichting een onderneming inschrijven welke de stichtingsactiviteiten ondersteund in die onderneming zijn en worden géén werknemers aangenomen.
  De ondersteunende werkzaamheden worden door het bestuur middels e-commerce activiteiten uitgevoerd. Naast de redelijke vergoeding aan de bestuursleden voor de werkzaamheden vinden er geen betalingen plaats aan die bestuursleden, behoudens de daadwerkelijk gemaakte onkosten. Wij gaan er aldus vanuit dat er géén loonbelasting wordt geheven in die door de stichting bestuurde rechtspersoon. Is dit correct?

 6. avatar A zegt:

  Beste nieuwestichting.nl,

  Ons bestuur uit 3 leden, waarvan 2 leden puur op vrijwillige basis werken en 1 bestuurslid vervuld naast bestuurlijke activiteit ook communicatieactiviteiten. Mogen wij als Stichting haatr hier als bestuurslid voor een vergoeding geven naar arbeid. De Stichting heeft een ANBI status.

  Verneem graag uw reactie

  Alvast hartelijk dank

 7. avatar M zegt:

  Mag iemand die in loondienst is bij een ANBI stichting, prive ruimte verhuren aan dezelfde stichting?

 8. Beste,

  Wij zijn een culturele stichtingen die al een paar jaar bestaat.
  Alleen van meerdere mensen om mijn heen heb ik begrepen dat een stichting bij verschillende overheidsinstellingen en vaste lasten kwijtschelding of een bepaald bedrag kunnen terug vragen.
  Zoals bv Gas/Water/Elect kosten… etc…

  is er een site waar dit soort informatie staat…

 9. avatar Machiel van Rheenen zegt:

  Beste nieuwestichting.nl

  Betreft: Een ANBI oprichten of een ondernemende stichting?

  Ik ben CEO van een software ontwikkeling bedrijf voor mobiele platforms.

  Uit duurzaamheid en wederkerigheids ideologie gaan wij een substantieel deel van de binnen de applicaties te genereren advertentie omzet doneren aan internationale goede doelen.

  Nu lijkt het ons zonde om dit eerst met omzet belasting te bezwaren en daarna aan ANBI’s te schenken.

  Hiervoor willen wij zelf een ANBI oprichten.
  Deze ANBI zal feitelijk vrijwel geen enkele kosten hoeven te maken daar alle inkomsten (direct uit de applicaties gestort) maandelijks doorstort naar de gekozen doelen.
  De enige kosten van de stichting zouden de boekhouder of het externe administratiekantoor zijn en de provider kosten voor serverruimte voor de website e.d.
  Mits de inkomen kosten dekkend zijn is het toekomstbeeld om er wat personeel op te zetten voor klantcontact en website actualisatie.

  Mijn eigenlijke vraag is; als we er geen ANBI van maken maar een ondernemende stichting zou er over de inkomsten belasting moeten worden betaald (venootschap-? of omzetbelasting?).
  Daar alle inkomsten worden doorgestort naar andere ANBI’s zou dat kunnen worden teruggevorderd op de betaalde belasting?
  Hoe ineffiecient is dat? Is een eigen ANBI een beter idee?

  Hoogachtend,

  M. van Rheenen

  • avatar nieuwestichting.nl zegt:

   Beste M. van Rheenen,

   Zowel een stichting als ANBI kan onder bepaalde omstandigheden belastingplichtig zijn. Dit hangt onder andere af van de aard en omvang van de stichting. Belastingen waar u mee te maken zou kunnen krijgen zijn onder andere loonbelasting, schenkingsbelasting en (indien de stichting door de Belastingsdienst wordt beschouwd als een onderneming of als concurrerend met ondernemingen) omzet- of vennootschapsgelasting. Verdere informatie hierover kunt u vinden op de website van de Belastingsdienst of leg uw situatie voor aan een accountant. Als ANBI heb je een aantal belastingvoordelen, zoals het vrijgesteld worden van erf- en schenkingsbelasting. Een stichting moet echter voldoen aan strenge eisen om een ANBI-status te krijgen. Of uw stichting in aanmerking zou komen kunt u het beste voorleggen aan uw notaris. Aan hem kunt u ook nog andere specifieke vragen stellen omtrent de financiële verplichtingen van een stichting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Controle vraag: *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>