Nieuwestichting.nl

Vrijwilligersvergoedingen

In de volgende gevallen krijgt u een vrijwilligersvergoeding:

 • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U bent 23 jaar of ouder. U krijgt een vergoeding van maximaal € 4,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
 • U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U bent jonger dan 23 jaar. U krijgt een vergoeding van maximaal € 2,50 per uur, met een maximum van € 150 per maand en € 1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.
 • U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Dan mag de vergoeding maximaal € 150 per maand en € 1.500 per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan ons door te geven.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet

Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal € 95 per maand is en maximaal € 764 per jaar.

Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor uw re-integratie, dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan € 150 per maand en € 1.500 per jaar.

Geen vrijwilligersvergoedingen

Het kan zijn dat u als vrijwilliger meer ontvangt dan een vergoeding van € 4,50 per uur (of € 2,50 per uur als u jonger bent dan 23 jaar), € 150 per maand of € 1.500 per jaar. In dat geval gaan wij ervan uit dat er sprake is van een vergoeding die in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van uw werk. Deze vergoeding is belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

 

Voorbeelden: Geen vergoeding afgesproken

 

 • Voorbeeld 1: vrijwilligersvergoeding

  U werkt als vrijwilliger bij een vereniging. U bent bestuurslid en u ontvangt daarvoor € 125 per maand. U hebt een vrijwilligersvergoeding.

 • Voorbeeld 2: geen vrijwilligersvergoeding

  U bent advocaat en u werkt als vrijwilliger bij een stichting. Namens de stichting dient u bij de rechtbank een pro forma bezwaar in. Dit kost u 5 minuten van uw tijd. De stichting betaalt u daarvoor éénmalig een bedrag van € 150. Deze vergoeding is te hoog voor de omvang en het tijdsbeslag van het werk. U hebt geen vrijwilligersvergoeding.

Voorbeelden: Een vergoeding per uur afgesproken

 

 • Voorbeeld 1: vrijwilligersvergoeding

  U bent 25 jaar en werkt als vrijwilliger 10 maanden 50 uur per maand voor een voetbalvereniging. U krijgt een vergoeding van € 1.500. Dit bedrag wordt in 1 keer aan u overgemaakt. De vergoeding bedraagt € 3 per uur. Dit is minder dan het maximum van € 4,50 per uur. Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat u doet). Ook het maandmaximum van € 150 en het jaarmaximum van € 1.500 worden niet overschreden. U hebt een vrijwilligersvergoeding. De vereniging hoeft over uw vergoeding dus geen loonheffingen in te houden en af te dragen.

 • Voorbeeld 2: geen vrijwilligersvergoeding

  U bent 21 jaar en u werkt 2 uur per week als schoonmaker bij een sportvereniging. U ontvangt daarvoor € 9 per uur. In deze situatie bent u geen vrijwilliger, omdat de vergoeding meer is dan het maximum van € 2,50 per uur.

 • Voorbeeld 3: geen vrijwilligersvergoeding

  U werkt 2 maanden 100 uur per maand en 3 maanden 50 uur per maand voor een voetbalvereniging (in totaal dus 350 uur in 5 maanden). U krijgt een vergoeding van € 2 per uur, in totaal € 700. Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat u doet (€ 2 per uur) en het jaarmaximum van € 1.500 wordt niet overschreden. Toch is de vrijwilligersregeling niet van toepassing, omdat het maandmaximum van € 150 wordt overschreden. De vergoeding in de 2 maanden waarin u 100 uur werkt, is immers € 200. De voetbalvereniging moet gaan kijken of zij over deze vergoeding loonheffingen moet inhouden en afdragen.

Bron: belastingdienst.nl

Automatische incasso voor stichtingen

5 Reacties op Vrijwilligersvergoedingen

 1. avatar Cj zegt:

  Goedemiddag,

  Als we vrijwilligers actief zijn bij een eenmans stichting, welke rechten en plichten hebben zij dan? Moet dat worden vastgelegd in de statuten . Er wordt wel een onkostenvergoeding verstrekt. En hoe zit het met aansprakelijkheid zowel van de stichting als van de vrijwilliger?

  Alvast bedankt voor uw antwoorden.

  Mvg.

 2. avatar L.B. Huizer zegt:

  Ik ben al jaren vrijwilliger bij de gemeente waar ik woon, als gids op een fluisterboot. Ne gemeente wil graag dat er een stichting in het leven geroepen wordt waar alle vrijwilligers (schippers en gidsen van de fluisterboot)
  onder komen te vallen.
  Plan is: de vrijwilligers krijgen een onkostenvergoeding van (ik dacht te hebben gehoord) € 12,50 per keer dat men ingezet wordt als schipper of als gids.
  Bovendien wil men een nieuwe, extra fluisterboot aanschaffen.
  De stichting (en dus niet de gemeente) dient “zijn eigen broek op te houden” en kan niet meer rekenen op de gemeente.
  Als de op te richten stichting failliet gaat, zijn de vrijwilligers dan persoonlijk met hun prive-vermogen aansprakelijk voor de schulden die de stichting gemaakt heeft. Zo’n fluisterboot schijnt wel minstens € 200.000,= te kosten en daar kan/wil ik niet geheel of gedeeltelijkaansprakelijk voor zijn.
  Hoe zit zo iets?

 3. avatar JW zegt:

  Sinds kort betrokken bij een ANBI stichting en bezig met het professioneel inrichten van alle regels en procedures. Wij willen vrijwilligers niet belonen maar ze wel de mogelijkheid bieden om eenmalige een percentage (max 10%) te ontvangen op bedragen van donateurs die zijn werven voor de stichting. Is dat uberhaupt mogelijk en hoe betaal je zoiets fiscaal uit?

 4. avatar Sandra zegt:

  Beste,

  Begrijp ik het goed, dat de bestuurders van de stichting -niet- in aanmerking komen voor de vrijwilligersvergoeding?

  Mijn tweede vraag is: waar kun je de vergoeding aanvragen: krijgt men het geld van de Belastingdienst, of komt het geld van de stichting zelf (donateurs)?

 5. avatar kompas zegt:

  Een bestuurslid werkt 30 a 40 uur in de week voor onze stichting.
  krijgt 1500.00 vrijwilligers vergoeding .Mag hierbij ook nog vacatiegelden worden betaald , zo ja hoeveel is dat dan per overleg/bestuursvergadering is bij ons 1 keer per maand .

  Hoor het graag ,alvast bedankt ……

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Controle vraag: *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>