Nieuwestichting.nl

Periodieke gift belastingaftrekbaar?

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften

Periodieke giften aan stichtingen met een ANBI-status van de belastingdienst zijn belastingaftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Een gift is een periodieke gift als aan de volgende voorwaarden is voldaan

  • u de gift in een schriftelijke overeenkomst hebt laten vastleggen
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
    De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Notariële  akte niet meer noodzakelijk

Vroeger mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Sinds 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.
Wilt u een schriftelijke overeenkomst opmaken tussen u en het goede doel? Op de site van de Belastingdienst zijn een aantal voorbeeldformulieren te vinden die gebruikt kunnen worden om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden.
Bron: Belastingdienst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Controle vraag: *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>