Nieuwestichting.nl

Stappenplan

U heeft de stap genomen om een stichting op te richten. Hoe pakt u zoiets aan? In het boek ‘Mijn Stichting’ vindt u een uitgebreid stappenplan met veel nuttige informatie om een stichting te beginnen. Op deze pagina hebben wij de belangrijkste stappen op een rij gezet.

1. Maak uw plannen concreet in een stichtingsplan

Het oprichten van een stichting begint met uw plannen concreet te maken en vast te leggen in een stichtingsplan. Hierin wordt beschreven staan de activiteiten, doelgroep, doelstellingen en financiële situatie beschreven. Kijk ook om u heen wie u eventueel zou kunnen helpen in uw nieuwe stichting. Deze stap vergt wat tijd omdat u hier goed over moet nadenken.

2. Stel de statuten vast in concept en maak het huishoudelijk reglement op

Vervolgens stelt de statuten vast. Hierin staat o.a. de naam van de stichting, vestigingsplaats, doelstelling, wijze van (her)benoemen / aftreden bestuurders.
In het huishoudelijk reglement stelt u de regels vast voor het bestuur. Hiermee dient het huishoudelijk reglement als handleiding voor het bestuur.
Lees meer over statuten

3. De notaris zorgt ervoor dat uw stichting rechtsgeldig wordt

De stichting is een rechtspersoon, die geen leden kent (zoals bij een vereniging het geval is) en die met behulp van vermogen een in de statuten vermeld doel wil waar maken. De stichting kan alleen worden opgericht door notariële akte (oprichtingsakte) of bij testament. Vraag een notaris om statuten op te stellen of laat uw concept statuten controleren door de notaris. Vraag vooraf een offerte. Overigens hebben notarissen beschikking over modelakten die in ieder geval een aantal essentiële punten weergeven. Deze kan je, toegesneden op je eigen situatie, in overleg met de notaris aanvullen of wijzigen. Het opstellen van goede statuten is erg belangrijk, omdat ze bindend zijn.

4. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Als uw stichting is opgericht door notariële akte, is inschrijving bij de Kamer van Koophandel verplicht. Ook wanneer u geen notariële akte bezit, is het verstandig uw stichting in te schrijven. Hiermee beperkt u namelijk de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders. Dit wil zeggen dat bestuurders bij wangedrag verantwoordelijk worden gehouden voor de gemaakte schulden.

5. Bankzaken regelen

U heeft een bankrekening nodig. Veel banken hebben een goed aanbod voor nieuwe stichtingen. Het is verstandig om u goed te laten informeren door verschillende banken om zo optimaal voordeel te behalen.

6. Begroting

Een begroting is een tool om het financieel beleid te sturen en te verantwoorden. Het voornaamste doel van een begroting maken is om zicht te verkrijgen van de toekomstige financiële situatie. U kunt kosten besparen door bijvoorbeeld de kennis en vaardigheden van uw bestuursleden te benutten en geen betaalde krachten in te huren. Of koop gezamenlijk in met andere stichtingen zodat u profiteert van kwantumkorting. Voorbeelden van alternatieve inkomsten zijn het aanvragen van subsidies, het werven van fondsen en sponsoring.

7. Administratie voeren

Aangezien stichtingen geen winstoogmerk hebben, behoort volledig (financieel) inzicht tot de belangrijkste informatiebron. Een goede administratie begint bij het registreren van donateurs, giften, relaties (crediteuren en debiteuren), communicatie en abonnementen.

8. Website

Door middel van een website kunt u uw stichting presenteren op het world wide web. Hiermee zijn gelijk veel deuren geopend voor de vele mogelijkheden om o.a. donateurs te werven, draagvlak te creëren, nieuws naar buiten te brengen, in contact te komen met donateurs enzovoort.

9. Vrijwilligers

Om uw stichting draaiende te houden, heeft u vrijwilligers nodig. De meest succesvolle methoden om aan nieuwe vrijwilligers te komen, zijn mond-tot-mondreclame van bestuursleden of donateurs, het verspreiden van folders en publicaties in huis-aan-huisbladen. Zoals genoemd in punt 7 is een website op maat verstandig omdat u daarmee uw bereik en bekendheid aanzienlijk vergroot.


51 Reacties op Stappenplan

 1. avatar Cj zegt:

  Goedemiddag,

  Ik wil graag en eenmans stichting oprichten , wat is daarin het verschil in statuten met een ‘gewone’ stichting?

  Albast bedankt voor uw antwoord.

 2. avatar Kiki Wals zegt:

  Ik wist niet dat de stichting alleen kan worden opgericht door notariële akte of bij testament. Mijn broer wil een stichting oprichten, en hij heeft geen idee waarmee hij moet beginnen. Ik zal ervoor zorgen dat hij een goede notaris vindt om alle juridische procedures op de juiste manier te doen.

 3. avatar Darla van Hoorn zegt:

  Beste Stichting Oprichten,

  Moet een stichtingsplan voor een in Nederland te registreren stichting in het Nederlands geschreven zijn? Of mag/kan dit ook in het Engels?
  Wij hebben veel belanghebbenden in het buitenland, waarmee was het plan zouden willen delen. Onze voorkeur gaat daarom naar een Engelstalig stichtingsplan uit.

  Graag hoor ik van jullie!

  Groeten,
  Darla van Hoorn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Controle vraag: *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>